Електромагнітні методи НК - протоколи лабораторних робіт

Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у закріпленні на практиці теоретичних знань, отриманих студентами під час лекційних занять з даного кредитного модуля, а також застосування методів розрахунків, що вивчаються в рамках практичних занять.

 

1. Дослідження вихрострумового методу та приладу контролю товщини металізації отворів друкованих плат - завантажити
2. Контроль товщини немагнітних покриттів на магнітній основі - завантажит
3. Дослідження зовнішніх прохідних параметричних ВСП - завантажити
4. Методи обчислення та експериментального визначення ефективної магнітної проникливості - завантажити
5. Дослідження зовнішніх прохідних трансформаторних ВСП- завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017