Дипломна робота складається з 66 сторінок, 17 ілюстрацій, 12 формул, 9 літературних джерел. Ключові слова: нейронна мережа, онлайн-сервіс, python, пневмонія, рентген.

В дипломному проекті було проведено дослідження нового методу діагностики захворювання легень на основі рентген знімків. Розроблено дизайн архітектури нейронної мережі. Модель було навчено розпізнавати вірусну та бактеріальну пневмонію на рентгенівських знімках Було розроблено онлайн-сервіс, який, в режимі реального часу, надає зручний та простий доступ до можливостей нейронної мережі. В результаті дослідження було розроблено готове рішення для сучасної діагностики на основі сучасних нейромережевих технології.

На дипломний проект студента четвертого курсу, групи    ПК-51 приладобудівного факультету Барановського Дмитра  з теми: “Мобільний ультразвуковий дефектоскоп”.

В даному дипломному проекті розроблено мобільний акустичний дефектоскоп, що має легку адаптованість до нових об'єктів контролю та різних класів задач. В першому розділі дипломного проекту представлені деякі теоретичні відомості про ультразвук, описані методи ультразвукової дефектоскопії, наведені теооретичні відомості про види та типи ультразвукових перетворювачів. В розрахунково – теоретичній частині був проведений вибір та розрахунок п’єзоелектричного перетворювача, який найкраще підходить для поставленої задачі. Результатом проведеного розрахунку є визначення габаритних розмірів основних частин конструкції перетворювача.

Метою даного дипломного проекту є розробка приладу для контролю чистоти поверхні, що може застосовуватися для аналізу ступеня плівкового органічного забруднення методом флуоресценції.

Робота цього приладу заснована на властивості органічних речовин флуоресціювати, тобто випромінювати холодне світло під дією ультрафіолетових променів. Органічне забруднення є причиною виникнення дефектів зварних і клейових з’єднань, а також декоративного та захисного покриттів. Потенційних джерел органічного забруднення велика кількість, наприклад, це можуть бути залишки мастила, забруднене повітря з системи вентиляції або навіть жирові виділення шкіри людини.

Пояснювальна записка 57 сторінок , 46 рисунків, 11 джерел , 3 плакати.

В роботі проведений аналітичний огляд технології тривимірного сканування та роз’яснений принцип роботи 3D сканерів. Зазначені теоретичні основи лазерного сканування та представлений аналіз методів тривимірної реконструкції.  

Об'єктом розробки є створення установки для проведення процесу сканування. На основі проекту Ciclop підібрані необхідні елементи та проведений детальний огляд ПО Horus. Основні етапи конструювання тривимірного сканера наведені в пояснювальній записці. Мета роботи - ознайомлення з лазерним 3D сканером. Проведення процесу сканування, попередньо прокалібрувавши пристрій. Отримання результату сканування у вигляді хмари точок. Пояснення перспектив та практичного застосування сканів.

У цій роботі був спроектований вихрострумовий товщиномір для контролю лопаток турбін. У веденні обгрунтовується актуальність і необхідність розробки.

У першому розділі було наведено аналітичний огляд, в якому були розглянуті: лопатки турбін та умови їх експлуатації, матеріали які використовуються для виготовлення. Також було розглянуто захисні покриття лопаток. З запропонованих варіантів було обрано термопокриття. У другому розділі був проведений аналіз методів і засобів магнітного контролю товщини неелектропровідних покриттів на електропровідній основі. Були наведенні деякі моделі товщиномірів з їх характеристиками. У третьому розділі проведено було розрахунок вихрострумового товщиноміра захисних термопокритів лопаток турбін. Зокрема розраховано систему ВСП об'єкта контролю. Розроблено функціональну схему, структурну та електричної принципової.  У висновку наведено основні результати, отримані в ході виконання дипломного проекту.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017