В цій дипломній роботі був розроблений двопараметровий дефектоском для контролю прутків з неферомагнітних матеріалів діаметром 34-35 мм. Для прикладу були використані зразки з бронзи та дюралюмінію.

В першому розділі були представлені теоретичні відомості вихрострумового контролю, двопараметрового контролю, як різновид багатопараметрового контролю. Наведені теоретичні відомості про види та типи вихрострумових перетворювачів Також описані такі методи обробки сигналів, як амплітудний, фазовий та амплітудно-фазовий. В розрахунковій частині роботи представленні розрахунки самого вихрострумового перетворювача, а також його роботу в двох режимах: перший – на високій частоті для контролю діаметру ОК, другий – на низькій частоті, для контролю питомої електропровідності ОК. Обгрунтований вибраний метод, та наведені графіки, які доказують, що обраний метод – найбільш правильний. Третя частина – конструкторсько-технологічна описує технічні характеристики, та принцип роботи даного приладу. Наведена структурна схема приладу, та розроблена функціональна схема. Даний прилад відповідає всім поставленим завданням.

В дипломному проекті було проведено дослідження викрострумового НК  та пошук дефектів клепаних з’єднань. У першому розділі було наведено аналіз об’єкта контролю та постановка завдання дослідження в якому були розглянуті: види клепаних з'єднань, види заклепок,  застосування заклепок.     У другому розділі розглянуто  загальні відомості про вихрострумовий вид неруйнівного контролю.   У третьому розділі проведено огляд структур ВСП та роботи ВСД, розрахунок накладного трансформаторного ВСП, опис та розрахунок основних елементів ВСД

Мета проєкту сконструювати прилад на базі TOFD методу, який би був придатний до ряду поставлених задач (контролю зварних стрикових з'єднать) з товщиною стінки від 15 до 50 мм.  В даній роботі було розроблено прилад для контролю зварних стикових з'єднань цестерн великого діаметру  або листів металу на базі методу TOFD. В наш час все більше стає актуальним проведення УЗ контролю в таких галузях як авіа-будівництво, залізниця, хімічна промисловість, реактори АЕС і т.д. Тому  на перший план виходять вимоги до якості та швидкості контролю. Дифракційно-часовий метод якраз об'єднує в собі швидкість проведення контролю та високу вірогідність виявлення дефекту . Для цього методу було розроблено функціональну схему приладу, розроблено сам сканувальний пристрій на якому розміщуються, та за допомогою якого переміщуються перетворювачі по ОК. Даний метод набув популярності лише з розвитком мікропроцесорної техніки.  Для обробки інформації сканування нам була потрібна більш стійка до електричних шумів елементна база . Тому що сигнали від дифрагованих хвиль які використовує наш метод для визначення дефекту, на 20-30 дЦб слабкіші від звичайних сигналів які використовують традиційні УЗ дефектоскопи.

Даний дипломний проект складається з 66 сторінок, 23 ілюстрацій, 30 формул, 21 літературних джерел. Ключові слова: ультразвуковий контроль, вимірювач шумів

В дипломному проекті було проведено дослідження принципів роботи різних типів приладів для вимірювання шуму. Складено    структурну    та    функціональну    схеми.    Було    розроблено принципіальну схему та друковану плату приладу на основі креслеників. На основі виконаних розрахунків було розроблено експериментальну установку. В результаті дослідження було обрано тип приладу для вимірювання шуму, а точніше шумомір.

Даний дипломний проект освітнього рівню бакалавр являє собою розробку промислового тепловізора, для його використання при проведенні неруйнівного контролю на виробництві. У дипломному проекті проводиться дослідження вже існуючих технологій, проводиться вибір детектора інфрачервоного випромінювання, з оглядом на умови використання тепловізора, розробка оптичної схеми та електричного тракту для роботи з детектором інфрачервоного випромінювання. Завданням дипломного проекту є розробка та розрахунок параметрів тепловізора, складання схеми електричної принципової, складання схеми функціональної та  опис принципу роботи схеми. В дипломному проекті приведені розрахунки детектора інфрачервоного випромінювання, розрахунок параметрів тепловізора. В графічній частині проекту представлена схема оптична, схема електрична принципова і складальне креслення, а також схема функціональна. Розроблені креслення деталей схеми оптичної.

Сторінка 1 із 4

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017