Атестація

control
з 25 березня по 06 квітня 2019
проводиться перша атестація студентів

з 13 по 25 травня 2019
проводиться перша атестація студентів

Нагадуємо:
- Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він має незадовільні атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів атестації.
- Студент підлягає відрахуванню з університету до початку екзаменаційної сесії за невиконання навчального плану протягом семестру в разі отримання ним „незадовільно” або „не атестовано” (без поважної причини) по обох атестаціях з трьох і більше навчальних дисциплін у поточному семестрі.

(детально див. Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю; затверджено Методичною радою НТУУ "КПІ", протокол №9 від 19.05.2016р.).

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017