Вартість навчання (контрактна форма)

applicationЗ 01 вересня 2018 року вартість навчання студентів – громадян України, які будуть зараховані на навчання (переведені з інших закладів вищої освіти, з інших спеціальностей та поновлені на навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб у 2018/2019 навчальному році, окремо за рівнями вищої освіти, галузями знань, спеціальностями, та формами навчання встановлюється згідно Додатоку 1.

Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році на спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології встановлена для денної форми у розмірі:

  • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 19 600 грн
  • Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 22 900 грн

Форма договору про надання освітніх послуг для осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб – завантажити (pdf)

Форма додаткової угоди до договору про надання освітніх послуг для контрактників – завантажити (pdf)

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017