Вартість навчання (контрактна форма)

applicationЗ 01 вересня 2021 року вартість навчання студентів – громадян України, які будуть зараховані на навчання (переведені з інших закладів вищої освіти, з інших спеціальностей та поновлені на навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб у 2021/2022 навчальному році, окремо за рівнями вищої освіти, галузями знань, спеціальностями, та формами навчання встановлюється згідно Додатоку 1 до наказу ректора.

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році на спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології встановлена для денної форми у розмірі:

  • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 25 000 грн
  • Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 28 000 грн

Наказ ректора університету про встановлення вартості - завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017