Попередній захист дипломних проектів (робіт) бакалаврів

student book26 травня 2017   о   14:00
(ауд. 513-20)
дипломних проектів (робіт) бакалаврів (ПК-31, ПК-32),
за результатами якого прийматиметься рішення про допущення студентів до захисту.

Примітка. Кожен дипломник повинен надати наявні матеріали (розділи, креслення) ДП/ДР  згідно графіка навчального процесу.

При собі також мати:

  1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення за попередні курс;
  2. Матеріали, що свідчать про наукову та практичну цінність проекту (роботи): друковані статті, патенти або заяви на патенти,прийняті до розгляду та ін. (за їх наявності). Повний перелік матеріалів має бути оформлено списком (до кожного пункту списку має бути надано копії-підтвердження). Всі матеріали подаються в файлі - список, а далі копії.

Бажаємо успіхів!

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017