Попередній захист магістерських дисертацій (ПК-51м)

student book26 травня 2017   о   14:00
(ауд. 513-20)
відбудеться попередній захист магістерських дисертацій магістрантів,
за результатами якого прийматиметься рішення про допуск до захисту МД.

Примітка. Кожен дипломник повинен надати наявні матеріали (розділи) магістерської дисертації згідно графіка навчального процесу.

При собі також мати:

  1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення за попередні курс;
  2. Матеріали, що свідчать про наукову та практичну цінність проекту (роботи): друковані статті, патенти або заяви на патенти,прийняті до розгляду та ін. (за їх наявності). Повний перелік матеріалів має бути оформлено списком (до кожного пункту списку має бути надано копії-підтвердження). Всі матеріали подаються в файлі - список, а далі копії.

Бажаємо успіхів!

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017