Результати іспиту з іноземної мови (перший етап)
вступників на освітню програму магістерської підготовки
спеціальність    151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
спеціалізація    Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

№ п\п Прізвище, Ім’я, По-батькові вступників Кількість балів
1 Андрух Сергій Олександрович  4,5
2 Каньоса Роман Васильович  3,5
3 Клепач Сергій Євгенійович  4,5
4 Котов Іван Георгійович  3,5
5 Ладиженський Олександр Володимирович  4
6 Мороз Наталія Валеріївна  4
7 Моцар Роман Вадимович   4,5
8 Повшенко Олександр Анатолійович 4,5
9 Стасишин Олександр Васильович   4
10 Тризна Владислав Віталійович   3,5
11 Удод Віталій Олександрович 4,5
12 Ферко Роман Богданович   4
13 Цимбал Вадим Євгенович  4,5
14 Шпак Дмитро Олексійович   3,5

consult2Графік подачі документів на навчання (ступінь вищої освіти Магістр)
з 02.07.18 по 03.08.18 (в день іспитів заяви не приймаються; для вступників з інших ВНЗ та кафедр звертатися в ауд. 157, корп. 16)

Терміни проведення іспитів:
I-етап:  з 07.07.18 по 14.07.18;
IІ-етап: з 04.08.18 по 10.08.18


Перелік документів для вступу:

  • заява (бланк, зразок за 2017р.);
  • заява про вибір пріоритетів;
  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії 1, 2 та 11 сторінки);
  • перелік творчих фахових досягнень студента;
  • копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення студента (статті, патенти тощо)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
  • 2 фотокартки 3*4 (для вступників з інших ВНЗ - шість фотокарток);
  • файл А4 для зберігання документів;
  • вступники з інших ВНЗ подають диплом бакалавра (оригінал та копії) та додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії).

Сторінка 2 із 2

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017