Cписок рекомендованих до зарахування на навчання в магістратурі

applicationСписок рекомендованих до зарахування на навчання в магістратурі на освітню програмаму "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017