Результати фахового іспиту (вступ до магістратури)

applicationРезультати фахового іспиту (перший етап) вступників на освітню програму магістерської підготовки
спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017