Результати вступного іспиту з іноземної мови (вступ до магістратури)

Результати іспиту з іноземної мови (перший етап)
вступників на освітню програму магістерської підготовки
спеціальність    151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
спеціалізація    Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

№ п\п Прізвище, Ім’я, По-батькові вступників Кількість балів
1 Андрух Сергій Олександрович  4,5
2 Каньоса Роман Васильович  3,5
3 Клепач Сергій Євгенійович  4,5
4 Котов Іван Георгійович  3,5
5 Ладиженський Олександр Володимирович  4
6 Мороз Наталія Валеріївна  4
7 Моцар Роман Вадимович   4,5
8 Повшенко Олександр Анатолійович 4,5
9 Стасишин Олександр Васильович   4
10 Тризна Владислав Віталійович   3,5
11 Удод Віталій Олександрович 4,5
12 Ферко Роман Богданович   4
13 Цимбал Вадим Євгенович  4,5
14 Шпак Дмитро Олексійович   3,5

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017