Звіт з переддипломної практики

consult225 жовтня о 14:00

відбудеться захист звітів переддипломної практики (ауд. 513-20)

студентів гр. ПК-61с

Присутність кожного обов’язкова!

При собі мати:
1. Звіт з практики (з усіми відмітками, підписами, печатками згідно вимог);
2. Щоденик з практики (з усіми відмітками, підписами, печатками згідно вимог);
3. Залікову книжку (з усіми відмітками, підписами, печатками згідно вимог);
4. Анатоцію двома мовами в електронному вигляді (мінімальна кількість символів 650 в кожній).
Програма практики з бланками титульних аркушів та вказівками

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017