Admission Regulations

applicationПравила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році - перейти

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році - перейти

Офіційний сайт Прийомної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Адреса: м.Київ,03056, Проспект Перемоги, 37, корпус 16, кімн. 156

Програма додаткових випробувань для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики» (для вступників з інших напрямків підготовки) - завантажити

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики» - завантажити

Програма вступного випробування з іноземної мови - завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017