Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році - перейти

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти - завантажити

Офіційний сайт Прийомної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

- Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
- Комп'ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки
- Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
- Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

- Біомедична вимірювальна техніка
- Інформаційноі-вимірювальні системи та технології точної механіки
- Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу
- Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології
- Фотоніка та оптоінформатика

Єдність методів технічної та медичної діагностики розширює можливості випускників кафедри, дає їм змогу працювати як у промисловості, лабораторіях підприємств, у НДІ різних спрямувань, так і в медичних інститутах, лікарнях та клініках, де вивчаються й використовуються сучасні методи медичної інженерії для контролю та діагностики (комп’ютерні томографи, засоби для ультразвукових і рентгенологічних досліджень та ін.).

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017