Атестація

control
з 07 по 11 травня 2018
проводиться друга атестація студентів

Нагадуємо:
- Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він має незадовільні атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів атестації.
- Студент підлягає відрахуванню з університету до початку екзаменаційної сесії за невиконання навчального плану протягом семестру в разі отримання ним „незадовільно” або „не атестовано” (без поважної причини) по обох атестаціях з трьох і більше навчальних дисциплін у поточному семестрі.

(детально див. Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю; затверджено Методичною радою НТУУ "КПІ", протокол №9 від 19.05.2016р.).

Результати першої атестації

Наші заходи

  • All
  • #1курс
  • #випускники
  • #гра
  • #конференції
  • #лекція
  • #мафія
  • #футбол
  • #шахи
load more hold SHIFT key to load all load all

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017