Попередній захист дипломних проектів (робіт) спеціалістів 2017 р. випуску (ПК-61с)

student book29 листопада 2017 о  15:00
відбудеться попередній захист (ауд. 513-20)
дипломних проектів (робіт) спеціалістів,
за результатами якого прийматиметься рішення про допущення студентів до захисту ДП (ДР).

 

Примітка. Згідно графіка навчального процесу кожен дипломник повинен надати готовий ДП (ДР) разом з кресленнями. На момент попереднього захисту необов'язково зшивати пояснювальну записку, також не вимагаються відгук та рецензія.

При собі також мати:
1. Залікову книжку з усіма необхідними відмітками про складання екзаменів та заліків, здачу курсових проектів (робіт), проходження практик та ін.; підписи та печатки про переведення на наступний курс.

Бажаємо успіхів!

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017