Результати вступного іспиту з іноземної мови (вступ до магістратури)

Результати іспиту з іноземної мови (перший етап)
вступників на освітню програму магістерської підготовки
спеціальність    151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
спеціалізація    Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

№ п\п Прізвище, Ім’я, По-батькові вступників Кількість балів     
1 Баглай Євгеній Олегович  4,5
2  Бруслік Михайло Олегович  5
3  Воловоденко Марія Сергіївна  5
4  Горпиніч Дмитро Миколайович  5
5  Дехтяр Андрій Романович  4
6  Жук Аліна Іванівна  4,5
7  Жучков Владислав Володимирович  5
8  Кеба Юлія Вадимівна  5
9  Крат Анастасія Вікторівна  4,5
10  Курасов Олександр Васильович  4
11  Левченко Олександр Едуардович  5
12  Лисоконь Яків Олександрович  4
13  Макаренко Альона Віталіївна  5
14  Назарчук Олена Олександрівна  4,5
15  Нікітін Максим Олексійович  4
16  Пришляк Дмитро Сергійович  4
17  Рацебарський Сергій Станіславович  5
18  Харенко Роман Олександрович  4
19  Харук Іван Миколайович  5
20  Ярошинська Анна Олексіївна  4

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017