Про спеціалізацію Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики

0Що таке неруйнівний контроль?

Ти, можливо, здивуєшся, але з контролем або діагностикою ти стикаєшся ледве не щодня. Більше того, вже від народження кожна людина  “знайома” з неруйнівним контролем (НК). Так, для діагностики розвитку плоду вагітним жінкам проводять ультразвукову інтроскопію (УЗІ). Коли ти купуєш сучасну техніку, то отримуєш гарантію на певний термін, що вона працюватиме. Чому? Тому що на етапі виробництва вона була проконтрольована, і виробник впевнений в її якості.

Загалом, неруйнівні методи контролю (англійською  Non-Destructive Testing (NDT))  використовуються для дослідження або вимірювання деяких характеристик без заподіяння шкоди дослідному  об’єкту. НК є однією з найперспективніших галузей у світі і  застосовується в сучасному авіа- та  машинобудуванні, в залізничному та інших видах транспорту, енергетиці, медицині, легкій, хімічній, нафтогазовій промисловостях та ін. Наприклад, до НК відноситься медична комп’ютерна ЯМР-томографія, лазерна інтерферометрія,  витратометрія, ультразвукова медична томографія,  УЗІ, акустична мікроскопія.

 

4 3 5

Чому кафедра ПСНК?

  • забезпечуємо сучасну вищу освіту на якісному рівні з  використанням передових ІТ-технології;
  • навчаємо мистецтву програмування та даємо знання, що дозволяють проектувати складні електронні схеми на сучасній елементній базі;
  • працює дружній та доброзичливий колектив, в якому поєднується професіоналізм досвідчених викладачів та енергія молодих вчених;
  • стажування закордоном в університетах США (Drexel University) і НІМЕЧЧИНИ (Universität Würzburg та  Federal Institute for Materials Research and Testing);
  • всі випускники забезпечуються роботою  (на вибір державні або комерційні структури);
  • навчання за кошти державного бюджету.

А ще на кафедрі є власна студрада, яка організовує різноманітні  позанавчальні заходи: чемпіонати з футболу, шахів і т.п., відвідування конференцій та промислових виставок тощо.

1 2

7Яку підготовку забезпечує кафедра ПСНК?

Студент  оволодіє  навичками  розробки і  створення  найсучасніших та найскладніших електронних вимірювальних приладів.
Кафедра ПСНК готує спеціалістів в області вимірювальної техніки. Студенти навчаються створювати новітні вимірювальні комплекси,  опановуючи програмний пакет LabView.

За допомогою програмних пакетів Multisim та Altium Designer студенти  навчаються моделювати електронні вимірювальні пристрої та створювати друковані плати.
За допомогою AutoCad та Компас студенти навчаються створювати графічні креслення датчиків для проведення НК.

15Перш  ніж розробляти електричну схему, необхідно провести  математичне моделювання складних фізичних процесів. Моделювання студенти виконують за допомогою  спеціалізованих математичних  пакетів  Mathcad та Matlab.
За час навчання на кафедрі  ПСНК  студент опановує програмування, вивчаючи мову C++.

В лабораторіях акустичного, оптичного, теплового та електромагнітного НК студенти проводять цікаві досліди та здобувають навички  практичного застосування набутих знань.
Навчальні дисципліни, які вивчаються студентами кафедри ПСНК, кожного року поповнюються новими корисними для роботи програмами та приладами.

Перспективи

01Фахівець  з  НК розробляє комп’ютерні системи  контролю, алгоритми їх функціонування, створює програмні  продукти  для  забезпечення  зв’язку “система НК - комп’ютер”, знає  елементну  базу сучасної електроніки, а також експлуатує та налагоджує вже існуючі системи НК.
Випускники працюють в інститутах, лабораторіях комп’ютеризованих систем технічної та медичної діагностики, діагностичних медичних центрах, у сферах розробки, виробництва, реалізації та сервісу приладів і систем НК, а також у сфері інформаційних технологій.  Місцем роботи випускника може бути БУДЬ-ЯКЕ підприємство машинобудівної, приладобудівної, авіабудівної, аерокосмічної, нафтогазової,  медичної та ін. галузей.

Кафедра забезпечує підготовку БАКАЛАВРІВ (4 роки) та МАГІСТРІВ (2 роки) за спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. До того ж студенти мають можливість здобуття другої вищої освіти (на контрактній основі). Кращі студенти по завершенню магістратури мають можливість вступити до АСПІРАНТУРИ.

Є можливість навчання на військовій кафедрі!

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017